Yrkesdagen 3.6.2022

Yrkesdagen firas nu för andra gången. Liksom förra året äger temadagen rum på fredagen i skolavslutningshelgen som är den 3 juni i år. Kampanjens deltagandeguide uppdateras för närvarande. Nya grejer kommer!

När att vara vuxen är ett yrke

Att bli vuxen är inte lätt för någon, men det är nödvändigt för alla. En lättnad för både unga och vårdnadshavare är vetskapen om att det finns handledare som förstår hur den växande unga tänker. Yrkesfolk inom ungdomsarbetet, yrkesvuxna, är utbildade tillväxt- och ungdomsexperter. De här trygga vuxna möter, stödjer och vägleder unga även utanför tjänstetider. De är där unga är.

på gator och ute på byn

i köpcentrum och vid bensinstationer

i skolor och läroanstalter

i ungdoms- och allaktivitetslokaler

på läger, utflykter och evenemang

vid Navigatorer och verkstäder

personligen och på nätet.

Tillväxt- och ungdomsexperter

Kommunerna har ansvar för barns och ungas välbefinnande. Personalen inom ungdomsarbetet har sina egna sätt och metoder för att stödja kommunernas arbete för välbefinnande på ett sätt som utgår från ungdomarna och förebygger problem. Det kommunala ungdomsarbetet och dess aktörer är tillgängliga för alla ungdomar. De säkerställer att ingen behöver växa upp ensam.

Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna (Kanonen) arbetar i bakgrunden för att stärka samarbetet inom fältet samt öka kännedomen om arbetet. Syftet med kampanjen är att synliggöra den här lilla, men desto viktigare yrkeskår.

Läs mer om Kanonen.

I samarbete med

Undervisnings- och kulturministeriet
Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna