Proffsvuxdagen 2.6.2023

Proffsvuxdagen firas nu för tredje gången. Liksom tidigare år äger temadagen rum på fredagen på skolavslutningshelgen som i år är den 2 juni. Kom med i kampanjen i sociala medier! Vi ska synliggöra vår lilla, men desto viktigare yrkeskår.

När att vara vuxen är ett yrke

Att bli vuxen är inte lätt för någon, men det är nödvändigt för alla. En lättnad för både unga och vårdnadshavare är vetskapen om att det finns handledare som förstår hur den växande unga tänker. Yrkesfolk inom ungdomsarbetet, yrkesvuxna, är utbildade tillväxt- och ungdomsexperter. De här trygga vuxna möter, stödjer och vägleder unga även utanför tjänstetider. De är där unga är.

på gator och ute på byn

i köpcentrum och vid bensinstationer

i skolor och läroanstalter

i ungdoms- och allaktivitetslokaler

på läger, utflykter och evenemang

vid Navigatorer och verkstäder

personligen och på nätet.

Tillväxt- och ungdomsexperter

Kommunerna har ansvar för barns och ungas välbefinnande. Personalen inom ungdomsarbetet har sina egna sätt och metoder för att stödja kommunernas arbete för välbefinnande på ett sätt som utgår från ungdomarna och förebygger problem. Det kommunala ungdomsarbetet och dess aktörer är tillgängliga för alla ungdomar. De säkerställer att ingen behöver växa upp ensam.

Ingen kan uppfostra sig själv

Ungdomarnas tillväxt stöds av experter inom olika branscher. Arbetet av vissa yrkeskårer är känt och erkänt, medan man kanske inte vet tillräckligt om andras arbete och dess krav. Ungdomsarbete ses alltför ofta som något annat än sakkunnigarbete. Detta syns bland annat i lönerna inom branschen.

Kommunernas ungdomsarbetare är sakkunniga, utbildade experter på tillväxt och ungdom. Nu är det dags att berätta det också för andra!


Bakom kampanjen ligger Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanonen, som har till uppgift att stärka kompetensen och samarbetet mellan yrkespersoner som gör ungdomsarbete samt öka kännedomen om det värdefulla arbetet som de gör. Syftet med kampanjen är att synliggöra den här lilla, men desto viktigare yrkeskår. Du kan hjälpa genom att delta i kampanjen.

Läs mer om Kanonen.

I samarbete med

Undervisnings- och kulturministeriet
Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna