Ammattiaikuisen vastaukset

Leikkimielisen nettitestin ”oikeat” vastaukset lisätietojen kera.

1. Lähes jokaisella kunnallista nuorisotyötä tekevällä on joko nuoriso- tai kasvatusalan tutkinto.

2. Ammattiaikuiset työskentelevät usein iltaisin, viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina järjestäen mielekästä tekemistä vapaa-aikaansa viettäville nuorille. Työnkuvasta riippumatta, ammattiaikuiset harvoin välttyvät kokonaan ilta- ja viikonloppuvuoroilta.

3. Ammattiaikuiset pukeutuvat rentoihin ja mukaviin vaatteisiin. Tämä osaltaan tekee heistä nuorten silmissä helposti lähestyttäviä.

4. Vapettaminen tarkoittaa nuorten puheessa sähkötupakointia.

5. Yksi. Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna on ammattiaikuisten taustalla vahvistamassa kentän yhteistyötä ja osaamista sekä lisäämässä työn tunnettavuutta.

6. Ammattiaikuiset ovat läsnä ja kohtaavat nuoria kouluissa, oppilaitoksissa, nuorisotiloissa, kutsunnoissa, kauppakeskuksissa, kaduilla, verkossa, työpajoilla, leirikeskuksissa, raiteilla, tapahtumissa, Ohjaamoissa… He ovat siellä missä nuoretkin.

7. VANUPO on Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma. Sen tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja.

8. Nuorisolaissa nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa.

9. Kunnat kustantavat nuorisotyönsä pääsääntöisesti itse.

10. Ammattiaikuinen on koulutettu nuorisotyön ammattilainen, kasvun ja nuoruuden asiantuntija.